Statystyki

  • Odwiedziło nas: 396704
  • Do końca roku: 348 dni
  • Do wakacji: 159 dni

KWARANTANNA

Szanowni Rodzice,

 

       W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu otwockiego wykorzystujemy wszelkie możliwe sposoby aby szybko i skutecznie informować rodziców o nałożonej kwarantannie. Druki ankiet, które Państwo wypełnili ogromnie ułatwiają nam pracę. Oficjalnie są Państwo objęci kwarantanną zgodnie z datami jakie Państwo widzieli na formularzu wywiadu epidemiologicznego.

 

Kwarantanna nakładana jest na osobę z kontaktu z chorym i jej domowników na okres 10 dni od następnej doby po kontakcie.

 

Powyższa informacja dotycząca skierowania na kwarantannę jest decyzją wiążącą. Pracownicy PSSE nie będą się już z Państwem kontaktować. 
 
Decyzję administracyjną informującą o obowiązku odbycia kwarantanny otrzymają Państwo w późniejszym terminie listem poleconym.

Osoby pracujące informują pracodawców o rozpoczęciu kwarantanny, a po jej zakończeniu składają w ciągu 3 dni pisemne oświadczenie o jej odbyciu. Zgodnie z przepisami jest to najważniejszy dokument dla pracodawcy potwierdzający odbytą kwarantannę. W sytuacji kiedy pracodawca ma wątpliwości co do kwarantanny pracownika może skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku w celu potwierdzenia skierowania na kwarantannę.

Osoby przebywające na kwarantannie mogą być kontrolowane przez Policję. Aplikację "Kwarantanna Domowa" należy zainstalować (jest to obowiązek prawny) dopiero po otrzymaniu SMS-a informującego o konieczności jej zainstalowania. Po zakończeniu kwarantanny konto w aplikacji jest dezaktywowane. Osoby posiadające stare typy telefonów lub w ogóle ich nie posiadające muszą zgłosić ten fakt na infolinii: 22 165 57 44.

W razie pogorszenia stanu zdrowia osób przebywających  na kwarantannie proszę kontaktować się z lekarzem rodzinnym z POZ. Tylko lekarz ma kompetencje wydania: skierowania na test w kierunku SARS-CoV-2, zwolnienia lekarskiego lub wypisania recepty. Jeżeli okres kwarantanny upłynie bez jakichkolwiek objawów i pogorszenia się stanu zdrowia, to następnego dnia, po jej zakończeniu można powrócić do pracy, szkoły, przedszkola (nie trzeba wykonywać testów potwierdzających i informować PSSE w Otwocku).

 

Podczas odbywania kwarantanny należy przestrzegać głównych zasad kwarantanny, czyli nie można opuszczać miejsca zamieszkania i kontaktować się z innymi osobami.

 

Dziękuję Państwu za ogromną pomoc i w tych trudnych czasach życzymy dużo zdrowia.

 

Pracownicy PSSE w Otwocku.

 
 

Informacja z SANEPiDu

 

  1. Rodzice przebywający na kwarantannie zobowiązani są powiadomić o tym fakcie swojego pracodawcę.
  2. Decyzję o kwarantannie otrzymają Państwo od SANEPIDU.
  3. Po zakończonej kwarantannie stawiają się Państwo w pracy i przekazują informację na piśmie -                                                                                          załącznikna dole strony.
  4. Za okres kwarantanny przysługuje wynagrodzenie równoznaczne zwolnieniu lekarskiemu.

 

 

Szanowni Państwo,

       Ze względu na potwierdzony dodatni wynik testu na koronawirusa u nauczyciela, zgodnie z wydaną decyzją SANEPiD-u, dzieci oraz ich rodziny (domownicy),którzy byli obecni 14.10.2020 r.  w przedszkolu będą na kwarantannie. Kwarantanna dla tych rodzin trwa od 17.10.2020 r. do 24.10.2020 r.(włącznie) Pracownicy SANEPiD-u skontaktują się z Państwem, by przekazać szczegółowe informacje w tej sprawie.

Przedszkole będzie nieczynne do 24.10.2020 r. (włącznie)

 

Z poważaniem,

Anna Cichecka

Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie

--------------------------------------------------

Kontakt 

 

Dyrektor  ANNA CICHECKA

 

tel. kontaktowy 697 890 155 

 

mail: dyrektor_uszatka@wp.pl