Statystyki

  • Odwiedziło nas: 387635
  • Do końca roku: 36 dni
  • Do wakacji: 212 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O przedszkolu

O przedszkolu

Dzieje przedszkola w Wiązownie - zarys historyczny

Przedszkole w Wiązownie powstało 22.05.1981 roku. Początki były bardzo trudne, ale z każdym rokiem sytuacja przedszkola poprawiała się.

W pierwszych latach placówka zajmowała część pomieszczeń pałacyku przy ul. Lubelskiej. Budynek ten został przejęty przez gminę od Urzędu Rady Ministrów. Wówczas dyrektorem placówki została pani Zofia Żuławnik. 15.08.1991 roku została zmieniona lokalizacja przedszkola. Placówka ta z ulicy Lubelskiej została przeniesiona na Osiedle Parkowe, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Dnia 01.09.1991 roku dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny już w nowym, pięknym budynku, gdzie kierownictwo nadal sprawowała pani Zofia Żuławnik, aż do sierpnia 1998 roku.

Dnia 01.09.1998 roku wszystkich przedszkolaków powitała nowa pani dyrektor- Anna Cichecka.

26.05.2000 roku przedszkole w Wiązownie otrzymało imię Misia Uszatka. W uroczystości przekazania przedszkolakom wspaniałego proporca uczestniczyła pani Halina Rychlicka- żona zmarłego ilustratora książek o przygodach Misia Uszatka. Była to pierwsza tego typu uroczystość na terenie powiatu otwockiego. Dotychczas żadne inne przedszkole nie podjęło trudu, jaki związany jest z wielomiesięcznym przygotowaniem do takiego święta.

Do otrzymania imienia przedszkolaki z Wiązowny przygotowywały się cały rok. W dniu wręczenia proporcia i nadania imienia przedszkole przobraziło się w kolorowy, bajkowy świat Misia Uszatka. Do przedszkola przybyło w tym dniu wielu gości.

Pomysł nadania imienia tej placówce przedszkolnej powstał właściwie już w 1998 roku. Marzeniem pani dyrektor Anny Cicheckiej było doprowadzić do tego, aby przedszkole miało swojego bohatera i swój proporzec. Propozycji bylo wiele, ale zwyciężył Miś Uszatek.

 

Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie

 

 

Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie

 

 

 

Reforma oświaty przyniosła nowe zmiany, z którymi musieli zmierzyć się nauczyciele. Ambitna kadra pod czujnym okiem pani dyrektor przystąpiła do zdobycia najwyższego stopnia awansu zawodowego- nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielki z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do realizacji swoich planów rozwoju zawodowego. Były autorkami wielu własnych programów, m.in. programu zdrowotnego, ekologicznego, adaptacyjnego, uspołeczniającego.

Programy te zostały wpisane do zestawu programów obowiązujących do dnia dzisiejszego. Stanowią doskonałą pomoc dla młodych nauczycieli.

W 2000 roku komisja kwalifikacyjna przyznała tytuł nauczyciela dyplomowanego pięciu nauczycielkom:

  • mgr Ewie Jaworskiej
  • mgr Halinie Rucińskiej
  • mgr Teresie Zielińskiej
  • mgr Bożenie Zientarze
  • mgr Beacie Wawrzynowskiej

Za wzorem koleżanek pozostałe nauczycielki róznież sukcesywnie zdobywały kolejne stopnie awansu zawodowego

Dzięku temu, że kadra jest tak wysoko wykwalifikowana, podniesiony został prestiż placówki. Dzieci osiągają wysoki stopień gotowości szkolnej, nauczyciele zaś zyskują uznanie rodziców, władz samorządowych i kuratoryjnych.

O wysokich osiągnięciach dzieci świadczą zdobyte nagrody i dyplomy, które otrzymują podczas różnych konkursów międzyplacówkowych, powiatowych i ogólnopolskich.

W 2008 roku przedszkole przystąpiło do programu: "Wyrównywania szans edukacyjnych". Dwa nasze programy "Ćwiczę i bawię się z Misiem Uszatkiem" oraz "Przedszkolak na polskich drogach i dróżkach" wygrały konkurs. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiono stroje regionalne dla dzieci i lalki w strojach ludowych. Z funduszy tych doposażono również ogród w sprzęt terenowy i zorganizowano wiele wycieczek dla dzieci.

Przedszkolaki prezentują swoje zdolności podczas różnych uroczystości organizowanych w przedszkolu jak również poza placówką. W latach 2000-2001 swoimi występami uświetniały Piknik Lotniczy w Góraszce.

Z roku na rok wzrasta liczba osób zainteresowanych przedszkolem. Obecnie przedszkole ma 6 oddziałów i uczęszczających 150 dzieci.