Statystyki

  • Odwiedziło nas: 387611
  • Do końca roku: 36 dni
  • Do wakacji: 212 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. PSYCHOLOG

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG - ANNA KULMIŃSKA

 

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK - 8.00 - 14.00

ŚRODA - 8.00 - 13.00

CZWARTEK (konsultacje dla rodziców)- 14.00 - 15.00

KONSULTACJE TELEFONICZNE pod nr. telefonu 724 890 109 (numer dostępny w godzinach pracy)

ADRES MAILOWY psycholog_uszatka@wp.pl

 

  

 

Drodzy rodzice!

 

Zdarzenia i doświadczenia z dzieciństwa silnie wpływają na całokształt późniejszego rozwoju człowieka. „Dziecko jest ojcem człowieka” – to kim jesteśmy dzisiaj, zależy w dużym stopniu od naszego rozwoju i doświadczeń w okresie dzieciństwa (jest to jedno z niewielu twierdzeń, co do którego zgadzają się różne teorie psychologiczne).

Okres dzieciństwa, w szczególności do 6 roku życia, to czas licznych zmian i intensywnego rozwoju w wielu sferach: m.in. rozwoju fizycznego, w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejętności społecznych, rozwoju emocjonalnego, mowy, pamięci, zdolności myślenia.

Ważne jest, by rozwój fizyczny, poznawczy (związany z przyswajaniem wiedzy), społeczny i emocjonalny dziecka przebiegał harmonijnie, a jego poziom był dostosowany do wieku życia dziecka.

Dlatego tak istotne jest wsparcie dziecka w sytuacji, gdy w którymś z wymienionych obszarów ma trudności, np.:

  • w sferze rozwoju fizycznego: np. jest niezgrabne ruchowo, ma obniżoną sprawność dłoni – słabo manipuluje różnymi przedmiotami, ma trudności z rysowaniem, kolorowaniem, itp. 
  • w sferze poznawczej (procesy związane z uczeniem się) – np. ma trudności z zapamiętywaniem, z koncentracją uwagi, logicznym myśleniem, wyciąganiem wniosków, itp.
  • w sferze rozwoju emocjonalnego – np. ma duże trudności z okazywaniem emocji, w jego zachowaniu dominuje jeden rodzaj emocji (np. jest cały czas przygnębione, smutne),itp.  
  • w sferze kontaktów społecznych – np. nie nawiązuje kontaktów z rówieśnikami, w jego relacjach z innymi dominuje agresja, itp.

Jeżeli rozwój dziecka, w którejś z wyżej wymienionych sfer bądź jakiekolwiek jego zachowanie budzi niepokój rodziców bądź też wychowawców w przedszkolu wskazany jest kontakt z psychologiem. On ich wątpliwości albo „rozwieje” (dlatego, że wiele zachowań, które niepokoją rodziców często są niejako wpisane w dany etap rozwoju dziecka), albo uzna za uzasadnione, a wtedy pomoże dziecku i rodzicom lub wychowawcom uporać się z daną trudnością. Psycholog w przedszkolu pracuje zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicem i wychowawcą. Praca z dzieckiem to wspomaganie jego rozwoju poprzez: diagnozę, tj. określenie jego możliwości w każdej sferze rozwoju: poznawczej, emocjonalnej, społecznej oraz stymulację tych umiejętności, które tego wymagają. Natomiast praca z wychowawcami to wspólne rozwiązywanie problemów rozwojowych i wychowawczych poszczególnych dzieci. Praca z rodzicami zaś to wspieranie ich w różnego rodzaju trudnościach wychowawczych, analizowanie i pokazywanie ich zarówno z perspektywy rodzica,  jak i dziecka.

Psycholog jest po to (tak jak każdy inny specjalista), by pomóc rozwiązać konkretny problem, taki, z którym nie potrafimy sobie samodzielnie poradzić. Nie powinno się czekać długo z nadzieją, że sam się rozwiąże, dlatego, że niewłaściwe zachowanie dziecka może się utrwalić i praca nad nim będzie zdecydowanie trudniejsza i dłuższa. Dlatego warto się przełamać i zasięgnąć porady lub zwyczajnie porozmawiać.

                                                                                                      Anna Kulmińska - psycholog